El benestar animal de les nostres Abelles

Les nostres Abelles

 Les nostres abelles són de la raça l'Apis mellifera mellifera.  Aquesta espècie d’ abella negre té com a principals característiques :

 

·     És rústica,

·     És resistent,

·     És forta,

·     És productiva .

·     Necessita de poca vigilància per part de l'apicultor,

·     No necessita de molt de aliment en èpoques fredes.

·     Està adaptada al clima mediterrani

 

Els nostres abellars

 Es troben situats en el paratge natural de l’ Albera  localitzats en els següents indrets:

 

 

 Aquí gaudeixen d´una vegetació pròpia de la zona : Alzina surera, bruc, ginesta, romaní, cap d´ase, estepa blanca i estepa negra, farigola, eucaliptus etc.

 Per la seva ubicació es troben distants de llocs on es puguin utilitzar pesticides i per tant les abelles no hi tenen accés.

 
Envoltant els abellars disposem de trampes anti-velutina , per tal de realitzar el màxim possible de captures d´aquesta vespa depredadora de les abelles.

 

En les èpoques de sequera, especialment a l´estiu al voltant de l´abellar hi ha un punt  d´aigua per tal que es puguin compensar la manca d´aigua que es dona al espai natural de l´Albera.

 

Donat el perill d´incendis que es produeix a l´estiu en aquest entorn es prenen les següents mesures:

   . Neteja d´una franja de 5 metres al voltant del  rusc per evitar incendis.

   . Sol·licitar permís per  a la realització de treballs apícoles amb risc d´incendi  forestal, així com el compliment de les mesures que aquest suposa.

 

Els ruscs:

 

  Les abelles habiten en rusc tipus Langstroth. S’anomena també model perfecció. El cos de cria té 10 quadres de 43x21 cm.  Com a segona alça s´utilitzen mitges alces Dadant amb tenen 10 quadres 43x13.  La piquera o entrada gaudeix de protecció anti-vespa velutina.


Cada temporada es fa una extracció racional de la  mel de les alces, deixant la mel del cos per tal que el rusc pugui subsistir  a l´ hivern i a l´estiu, èpoques que per les característiques metereològiques fan que consumeixin més del que recol·lecten.

 

 

 Aquest tipus de rusc presenta com a avantatges:

·         Reducció o ampliació del volum en funció de la temperatura i del nombre d´abelles presents en el rucs.

Protecció davant els atacs de la Vespa Velutina. Mitjançant una rejilla que permet l´entrada i sortida de les abelles però no de la vespa.

·         Aillament tèrmic del terra i del sostre

 

 

 

 

 Es deixa una distància de 1,5 metres entre els ruscs, per tal que les abelles puguin orientar-se i trobar amb facilitat el seu rusc.

Renovació de la cera

Per una correcta higiene, el pla de renovació de la cera del cos o cambra de cria contempla substituir tres panals anuals, aquesta forma cada 3 anys hi ha una renovació total. Aquesta renovació comporta la reducció de la quantitat d’espores i microbis que s’acumulen en els residus que queden a la cera. També facilitarà el treball de neteja de les obreres i pot incidir en una millora de la posta i naixement de la cria.

 

 

 

Taula resum de les accións pel benestar animal de les Abelles

Abelles

ü  Apis miel.lifera miel.lifera, perfectament adaptada a la zona.

Abellars

ü  Situats al Paratge Natural de l Albera.

ü  Distància de més de 3 km d´indrets on s´utilitzen pesticides.

ü  Punts abastiment d´aigua en èpoques de sequera

ü  Trampes anti vespa- velutina.

ü  Distància 1,5 metres entre ruscs per facilitar l’ orientació.

ü  Protecció d´una zona de 5 m. De seguretat pel foc.

ü  Autorització per a la realització de Treballs apícoles amb risc d´incendi i compliment de les mesures que comporta.

Ruscs

ü  Extracció racional de mel només de les alces deixant la mel de la Camara de cria com a reserva per l´hivern i l’ estiu.

ü  Reducció/ampliació de l´habitacle en funció del nombre d´abelles i la temperatura.

ü  Entrada amb piquera anti-velutina.

ü  Aillament tèrmic terra-sostre.

ü  Renovació anual de la cera per facilitar l´higiene.